Agressivitat infantil

Crits, plors, insults... sovint els nens exploten emocionalment i no sabem què els hi passa. Poden ser comportament puntuals o, normalment, tendència a comportar-se de manera cada cop més agressiva. I això cal frenar-ho. Què podem fer els adults en aquestes situacions?

El primer és intentar estar tranquils i mirar la situació des de fora. Pot ser que el nen estigui intentant cridar la nostra atenció, que es senti malament i no sàpiga expressar-ho d’una altra manera, que haguem fet alguna cosa que l’hagi ferit, que no tingui eines per gestionar aquesta situació, que hagi tingut un conflicte a l’escola... per tant, procurem posar-nos en el lloc del nen.

Quan ens dirigim a ell és bàsic NO CRITICAR LA PERSONA, SINÓ EL COMPORTAMENT. Per això ens pot ser útil:
- canviar el dir-li “ets un malcarat” per “això que has fet no està bé”.
- evitar agredir-lo amb frases com “me les pagaràs” i expressar com ens ha fet sentir “em posa trist/a que diguis aquestes coses”.
- ajudar-lo a entendre què està sentint “entenc que estàs enfadat/ trist, etc.”.
- fer-lo reflexionar sobre les conseqüències del seu comportament

Tanmateix és igual d’important reflexionar sobre quin ha estat el desencadenant de la situació. En molts casos veurem que actituds o paraules nostres li poden haver fet mal. Un cop intentem entendre el per què ha reaccionat així, podrem abordar-ho de la manera més adequada possible, ja que no és el mateix tipus d’intervenció que cal fer si l’origen és un o un altre

Sigui quin sigui el conflicte, caldrà ensenyar-li a exterioritzar les emocions d’una manera més assertiva. Sovint aquestes reaccions són apreses, pel que podem ajudar-li a modificar.

En cas de que siguin episodis repetits i/o que sigui difícil identificar quina és la problemàtica, recomanem buscar assessorament en un especialista.

Una reflexió de:

Berta Conill Purgimon