Plans individualitzats


El Centre SOM assessora en l’orientació i elaboració de plans individualitzats per als alumnes, tant pels que tenen altes capacitats com pels que necessiten una adaptació curricular per dificultats en el seu aprenentatge, serveix per atendre a la diversitat i adaptar els continguts al ritme adequat de cada alumne, i això afavoreix un millor aprenentatge.