Parella


És fàcil que, amb el pas del temps i sovint amb la monotonia, les parelles entrin en estats problemàtics on les discussions són freqüents; o bé, per contra, on la distància entre cadascun dels membres cada cop és més gran.
La teràpia de parella està orientada a oferir tècniques i estratègies psicoterapèutiques que ajudin a resoldre els diferents tipus de problemàtiques que afecten la relació de parella, com poden ser:

• Problemes de comunicació
• Infidelitats
• Monotonia
• Problemes sexuals
• Discussions constants