Formació professors


Com a suport, fem tallers i xerrades per professors. Aquestes poden ser concretes, d’una problemàtica o temàtica que calgui treballar a l’escola, o general. Alguns dels tallers i xerrades que hem dut a terme són:

• Processos cooperatius d’aprenentatge.
• Metodologies de treball creatives per aplicar dins de l’aula.
• Treball de les emocions dins l’aula.
• Acompanyament al professor novells.
• Gestionar i prevenir problemes de Bullying.
• Detecció i treball amb alumnes amb altes capacitats.