Dificultats d'aprentatge


A vegades els nens no rendeixen tant com podrien fer-ho. Com més temps passa, més problemes anem trobant tant en la família com en el propi nen o adolescent.
En primer lloc, cal analitzar els punts forts i febles del nen o l’adolescent, per tal de poder detectar problemàtiques la Dislèxia, el TDAH o la Disortografia, entre d’altres.

Un cop fet el diagnòstic (o si existeix un diagnòstic fet amb anterioritat), treballarem aquestes dificultats de manera específica segons la problemàtica per tal que l’alumne segueixi forjant el seu coneixement i el seu creixement, tant acadèmic com personal.

La reeducació psicopedagògica consisteix en el reaprenentatge de les capacitats bàsiques no assolides adequadament, per aconseguir millorar el rendiment escolar. Oferim els serveis següents:

• Reeducació Psicopedagògica
• Deures vigilats
• Orientació en estudis i laboral
• Tècniques d’estudi