TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA I PARELLA

Data:
12 de maig del 2018

Descripció:
Aquest curs pràctic està dirigit a entendre el funcionament relacional de tot tipus de família dins de la nostra societat actual. Permet trobar la manera de resoldre els problemes que hi poden sorgir a cadascuna d’elles a través de casos reals.

Continguts:

- La família i la societat.
– El genograma.
– La comunicació
– Jocs de poder
– Pautes para la intervenció.
– Tècniques d’intervenció.
– Lectures pels pacients.
– Pràctica vivencial i role-playing .

Professionals que ho imparteixen: Daniel Mejías i Ana Inés Guerrero

Preu:
75€; 65€ (abans del 4 de maig)