EMDR, Mindfulness i Hipnosi

Data:
14 d’abril de 2018

Descripció:
Des de la perspectiva de les teràpies de tercera generació, necessitem estar formats en diferents maneres d’afrontar el problema. En casos on la simptomatologia és resistent, en traumes, fòbies o senzillament per a persones a les que els hi costa connectar amb la seva part més física o emocional, aquestes tècniques poden resultar de gran ajuda. Es tracta d'un curs pràctic i vivencial per entendre emocions profundes, enfocs vitals, estils de relació, etc.

Continguts:

- El cos, la ment i les resistències.
- Aplicacions d’aquestes tècniques en funció de la simptomatologia.
- Tècniques de Mindfulness i consciència plena.
- Les 8 fases de l’EMDR.
- Inducció i intervenció en hipnosi.
- Aplicació en nens i adolescents.
- Aplicació en adults.
- Entrenament pràctic.

Professionals que ho imparteixen: Daniel Mejías i Ana Inés Guerrero

Preu:
Preu: 75€; 65€ (abans del 6 d’abril)