COM FER UN DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

Data:
6 d’octubre del 2018

Horari:
de 10h a 14h y de 15h a 18h(7h)

Descripció:

Avui en dia, per tal que un alumne amb dificultats pugui tenir dictamen, el psicòleg ha de fer una bona avaluació. Per tant la demanda de diagnòstics sobre TDAH, trastorns de l’aprenentatge, dislèxia, altes capacitats i d’altres, van en augment. En aquest curs pràctic, s’exposen les eines necessàries per elaborar un diagnòstic complert i coherent, fent us de les últimes teories sobre l’aprenentatge, així com d’instruments d’avaluació pràctics i centrats en cadascun dels àmbits a avaluar. A partir d’aquestes probes, elaborar un bon informe, comprensible i complert, tant per a pares com per a d’altres professionals.

Continguts:

- Demandes més freqüents.
- Models imperants d’intel•ligència.
- Com realitzar un diagnòstic complert
- Instruments d’avaluació de capacitats intel•lectuals.
- Instruments d’avaluació d’actituds i emocions.
- Redacció d’un informe.
-Devolució d’un informe.
-Disseny d’orientació per a l’escola.

Professionals que ho imparteixen: Iris Núñez i Gemma Rodoreda

Preu presencial i on-line: 75€; 65€ (abans del 28de setembre)

PLACES LIMITADES