Assessorament psicopedagògic


Oferim assessorament a escoles en l'avaluació, seguiment i orientació de l'alumnat. També donem resposta a problemàtiques derivades de la diversitat de necessitats educatives especials, tant als alumnes com als centres i a les famílies.